Nivelrikko

Suomessa yli miljoonalla ihmisellä on nivelrikko-oireita, kyseessä on yleisin nivelsairaus. Lähes jokaiselle iäkkäälle henkilölle on kehittynyt vuosien myötä nivelrikkoa. Likikään kaikki nivelrikkoiseet eivät ole toimintakyvyttömiä taikka poissa työelämästä, nivelrikon kanssa voi arjessa pärjätä. 

Polven ja lonkan nivelriko aiheuttaa terveydellistä ja kansantaloudellista haittaa, pikkunivelten niverikko saattaa olla kiusallinen silloin kun esim. sormet jäykistyvät. Sitä esiintyy yleisimmin sormien kärkinivelissä, ukkovarpaan tyvessä ja selkärangassa. 

Nlvelrikko syntyy kun nivelen rusto alkaa vaurioitumaan ja muuttamaan nivelen rakennetta. Altistavia tekijöitä ovat perintötekijöiden lisäksi liian raskas tai liian vähäinen kuormitus, ylipaino, vammat ja tulehdukset sekä epäterveelliset elintavat. 

Fysioterapian tavoitteena on poistaa tai ainakin vähentää kipua ja parantaa nivelen liikkuvuutta. Jäykistyneen nivelen ympärillä olevia lihaksia ja pehmytkudoksia pystytään rentouttamaan ja näin lisäämään niiden joustavuutta. Tarkkaan mietityillä harjoitteilla lisätään liikettä ja lihasvoimaa. Toisinaan akupunktio antaa parhaan kivun lievityksen. Fysioterapeutti antaa yksilölliset ohjeet kotona taprhtuvaan harjoitteluun.

Niska-hartiavaivat

Tavallisin syy niska-hartiavaivioihin ovat kiristyneet lihakset ja pehmytkudokset. Taustalla saattaa olla häiriöitä nivelten toiminnassa, venähdyksiä tai revähdyksiä, tapaturmia, nivelrikkoa tai ryhtimuutoksia. Ikääntymiseen liittyvään syndroma cervicale-oireyhtymään (niskarangan nivelrikko) saattaa liittyä huimausoireita, päänsärkyä ja puutumisia. Fysioterapeutti pystyy hoitamaan kehon kireyttä ja kipeitä lihaksia, opettamaan tunnistamaan jännittyneen ja rennon lihaksiston välisen eron sekä parantamaan liikkuvuutta. Akupunktio on eräs vaihtoehto niskakivun hoitamiseen. Kehon asennon ja niskan asennon hallinta on tärkeää ja monelle sen oppiminen on palkitsevinta.

Muut reumataudit

Fibromyalgia, nivelreuma, selkärankareuma ja osteoporoosi ovat esimerkkejä sairauksista joissa fysioterapian keinoin pystytään asiakasta auttamaan. Kipuja voidaan hoitaa tarkkaan harkituilla menetelmillä ja kehoa pystytään vahvistamaan sopivilla harjoitteilla. Myös aerobista kuntoa pystytään kohentamaan. Osteoporootikon luut vahvistuvat luita kuormittavilla harjoitteilla. Rentouttavilla hoidoilla on sijansa niilläkin.

Selkäsairaudet

Joka kolmas suomalainen on potenut selkäkipua viimeisen kuukauden aikana. Puhutaan siis varsin yleisestä ilmiöstä. Noidannuolet, krampit, lukot, paikalliset kiputilat ja jomotukset rangan ympärillä sekä iskias ovat tulleet tutuiksi monelle suomalaiselle. Lohdullista on että lähes aina selkäkipu on ohimenevää. Tärkeää on että akuutin vaiheen hoitamisen jälkeen löydetään ne syyt mistä ei-toivottu tilanne aiheutui ja kuinka se voidaan ehkäistä. Akupunktiolla voidaan hoitaa myös selkäkipua. Fysioterapeutti ohjaa kehon ja varsinkin selkärangan asentojen hallintaa tarkoilla harjoitteilla. Kotona niitä sitten on hyvä jatkaa.

Päänsärky ja migreeni

Päänsärky on tavallisesti ns. tension-särkyä eli pehmytkudosten kireydestä aiheutuvaa. Kipu voi säteillä sieltä pään alueelle kuten ohimoille ja takaraivolle. Pehmytkudosten hieronta ja rentouden palautuminen on ykköstavoite, sen jälkeen työasentojen ja lihastasapainon kartoitus ja vahvistavat harjoitteet niin että vaivat eivät uusiudu. Akuuttia vaiheessa olevaa migreeniä ei kannata hoitaa muutoin kuin levolla ja parhaaksi koetuilla yksilöllisillä tavoilla. Akupunktiolla on todettu päänsärkyyn ja migreeniin hyvä vaste.

Venähdykset ja revähdykset

Suurin osa urheiluvammoista tapahtuu tavallisille kansalaisille. Äkillisiltä nilkan muljahduksilta, polven vääntymisiltä, ylävartalon vammoja aiheuttavilta kompastumisilta tai törmäyksiltä tuskin kukaan voi välttyä. Akuutin vaiheen hoito toivottavasti onnistuu kotiolosuhteissa tai urheilukentällä (kylmä, kompressio, kohoasento ja lepo) vaan nopean toipumisen vauhdittamiseksi on fysioterapeutilla keinonsa käytettävissä. Liian nopea paluu urheilukentille tai liian innokas vammautuneen kehonosan käyttöönotto pitkittää parenemista. Fysioterapeutti antaa tarkat ohjeet.

Senioreden ongelmat

Suomalaiset eläkeikäiset ovat 2000-luvulla keskimäärin mainiossa kunnossa. Ikääntyminen tuo kuitenkin mukanaan toimintakykyä rajoittavia tekijöitä ennemmin tai myöhemmin. Monet tuki- ja liikuntaelinsairaudet liittyvät ikääntymiseen, samoin useat yleissairaudet kuten sydän- ja verenkiertoelinsairaudet. Fysioterapeuttisilla hoitotoimenpiteillä pystytään kipuja ja vaivoja helpottamaan, yhdessä mietityillä harjoitteilla toimintakykyä ja elämänlaatua kohentamaan. Kuntoutuksen seurauksena askel pitenee ja polvi notkistuu, mielikin virkistyy. Yleiskunnon kohentuminen lisää iloa ja terveitä elinpäiviä.

Veteraanien kuntoutus

Vetaraaneille fysioterapeutti tarjoaa tarpeiden mukaan hoitoa ja kuntoutusta niin, että toimintakyky pysyy mahdollisimman hyvänä. Iloisen Ilmeen fysioterapeutit tulevat tarvittaessa antamaan hoitoja ja kuntoutusta kotiin.